Gestió de Finques a L’Escala

Amb l’ànim d’oferir el millor servei per als propietaris d’immobles i als llogaters, a GIC L’ESCALA oferim el servei gestió de finques a l’Escala, ja siguin per a particulars o per comunitats de propietaris.

Entre les nostres funcions i responsabilitats i obligacions com gestos de finques, cal assenyalar les següents:

- Vetllar pel bon funcionament de l’immoble.
- Atendre la conservació de l’immoble.
- Preparar i sotmetre a la junta el pla de despeses previstes i proposar els mitjans necessaris per fer-hi front.
- Executar els acords adoptats en matèria d’obres i efectuar els pagaments i els cobraments que siguin procedents.
- Custodiar la documentació de la comunitat.