Servei de manteniment a l’Escala

Reparacions de tota índole. Ens encarreguem directament de la majoria de petites reparacions sense necessitat d’haver de cridar a altres empreses. Comprovem si es requereixen reparacions, treballs de manteniment i controlem que tot estigui en ordre.

- Neteja, revisió e inspecció d’immobles, garatges o escales comunitàries.
- Jardineria, pintura i treballs de manteniment.
- Llum i electricitat, fontaneria, fusteria i paleta.
- Altres serveis a mida.
Tots aquest serveis poden ser contractats per avançat, tant per un servei puntual o periòdic.